-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۲, جمعه

استعمال رأی درپکتیا 34 روز را در برگرفته است


توهین به دموکراسی و ارزش های به دست آمده از سوی تیم تابوت ساز - مشت نمونه خروارارگ می گوید که در ولایت پکتیا ۱۶۱۶۵۵ رای در ۹۸۳ محل رأی دهی استعمال شده است. هرگاه زمان لازم برای رأی دهی یک نفر از طریق بایومتریک دست کم 5 دقیقه محاسبه گردد، در حقیقت هشت صدوهشت هزار و 275 دقیقه زمان گرفته است. حالا کمیته تقلب ارگ بیاید و ثابت کند که این 983 محل در کجا بوده؟ عکس و فیلم مستند ازین محلات وجود ندارد.
درصورت عدم اثبات 983 محل واقعی رأی دهی، این نتیجه به دست می آید که استعمال 161655 رأی حدود 34 روز زمان را در برگرفته است!!

 بیاید افکارعمومی را قانع کند که در همین 983 محل واقعاً ناظران 13 کاندیدای دیگر حضور داشته که ادعای آن ها را تایید کند.
عقل و منطق به ما می گوید که هرگاه تیم دولت ساز 161655 رأی را اکثراً به نفع خود اختراع کرده، بی زحمت می توان دریافت که این همه رأی فقط و فقط در مخفی گاه ها و خانه های مجریان تقلب در پکتیا بایومتریک شده اشت.
مورد دیگر غداری این است که این تعداد رای در ۹۸۳ محل قابل توجیه است اما هیچ کسی نمی داند که ۹۸۳ محل در کجا بوده؟ نه عکس است نه فیلم. جز این که همه رای ها در خانه های مخفی بیومتریک شده باشد.