-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۹, سه‌شنبه

تصفیه کاری در ارگ / نابودی هزاران اوراق و مکاتیب


کلیه اطلاعات محرم و اسناد مکتوب نابوده شده اند.یک منبع مؤثق امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که خونتای کوچک در ارگ ظرف روز های اخیر سرگرم تصفیه کاری و خانه تکانی در مجموعه اسناد و مدارک مکتوب ادارات ریاست جمهوری اند.
در گزارش مشخص قید شده است که مأموران ویژۀ تصفیه کاری تا کنون مقادیر زیادی از اوراق و اسناد مهم را حریق کرده اند. همچنان مجموعه اطلاعات طبقه بندی شده و خاص را از حافظه کمپیوتر ها حذف کرده اند. 
تا نشر خبر حاضر، عملیات انهدام و نابودی مدارک و اسناد مالی و سیاسی هنوز جریان دارد.