-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

تصادم حکمتیار با غنی شدید تر از رویارویی دکترعبدالله با غنی است

رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز یکشنبه در مجلس کنفرانس مطبوعاتی گفت : از کمیسیون انتخابات ۱۶ مورد مهم را سوال کردیم تا الحال جواب نگرفتیم ، تاخیر اعلان زمینه سازی برای تقلب بیشتر تلقی میگردد ، ما برای مردم میگوییم موضوع را جدی بگیرید تا از حق مشروع تان دفاع کنید قرآن میگوید به ظالم تسلیم نشوید مبارزه مقاومت کنید ، مداخله نیرو ها و ادارات خارجی در امور انتخابات مداخله صریح نموده اند ما اعتراض جدی داریم همه روزه دفتر کمیسیون انتخابات را کنترول میکنند ، میتوانند از دور مشوره بدهند، قرار داد با کمپنی درملوک از جانب ادارات دولتی سوال دیگریست قرار داد با کمپنی نیمه دولتی درملوک از طریق اداره تدارکات ریاست جمهوری و اداره احصائیه صورت گرفته که استقلالیت کمیسیون انتخابات را زیر سوال قرار میدهد همچنان تقلب نزدیک یک میلیون رای استفاده اعظمی از قدرت دولتی امکانات دولتی به نفع یک تیم سوال دیگریست تعویق اعلان زمینه سازی برای تقلب بیشتر تلقی میگردد همچنان اعلان رای هر مرکز در آن مرکز و ولایات صورت گیرد تا هر فرد بداند که در رای شان خیانت صورت نگرفته باشد.