-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

از یک نظر، نه غنی رئیس جمهور است؛ نه عبدالله

دکتر عبدالله درصحبت با بی بی سی در واکنش به تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی می گوید که نباید وقت را تلف کرد اگرچه تیم او برای تامین شفافیت، صبر پیشه کرده. اما چه کسی حاضر است شرط ببندد که هدف ازین گفته عبدالله، واقعاْ موید ایمان خلل ناپذیر برای رفتن به ارگ باشد؟
بحث انتخابات از سوی امریکا به تعویق افتاده. دکترعبدالله می گویدکه در دور اول کار انتخابات تمام است. برداشت غالب ازین گفته آن است که واقعاْ چنین است اما هیچ یک، نه غنی، نه عبدالله به ریاست جمهوری نخواهند رسید. عامل سوم تعیین کننده است.