-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۷, چهارشنبه

استاد سیاف: اشرف غنی باید پیروزی دکترعبدالله را تبریک بگویددکترغنی به تشکیل یک حکومت مشارکتی پیشنهاد داده و دکتر عبدالله به نوبۀ خویش به استاد سیاف اختیار داده است برای حصول یک اجماع، پیشقدم شود.گزارش تازه مشعر است که دکترغنی به استاد سیاف پیشنهاد داده است  برای ایجاد یک حکومت مشارکت ملی با تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکترعبدالله و همه نیروهای حاضر در صحنه، ترتیباتی فراهم کند.

این اقدام بعد از آن روی دست گرفته شده که تمامی تلاش های تیم دولت ساز به هدف دستکاری در سیستم های فنی انتخاباتی با شکست رو به رو شده است.
اما استاد سیاف ابتداء از دکترغنی خواسته است تا رسماً پیروزی دکترعبدالله را تبریکی داده و در جهت قناعت تیم ثبات و همگرایی در تشکیل یک کابینه مشارکتی قدم بردارد.

گزارش حاکی است که دکترعبدالله نیز به نوبۀ خویش به استاد سیاف اختیار داده است تا جهت فراهم آوری مصالحه سیاسی با تیم دولت ساز اقدام مقتضی نماید.

درین میان، این انکشاف تازه توافق قبلی حکمتیار و رحمت الله نبیل با دکترعبدالله را با چالش رو به رو کرده است. رحمت الله نبیل و حکمتیار با عبدالله تفاهم کرده بودند درحکومتی که تیم ثبات و همگرایی در محور آن قرار داشته باشد، اشتراک خواهند کرد؛ مشروط برین که دکترغنی در آن حضور نداشته باشد. به خصوص، حکمتیار هرگز حاضر به هم آوایی سیاسی در یک حکومت مشترک با دکترغنی و افراد نزدیک وی نمی باشد. 
حکمتیار یگانه کاندیدایی است که در هر مجلس و محفل، بر نا مسلمان بودن اشرف غنی تاکید دارد. اواستدلال می کند که رئیس جمهوری یک کشور اسلامی باید اول مسلمان باشد. او حتی درمناظرۀ تلویزیونی آماده گی گرفته بود تا قرآن مجید را دم روی اشرف غنی بگذارد و از سوی خواهش کرد که از متن قرآن هر سوالی که از من و عبدالله داری، مطرح کن.
پس از آن خودش چند سوال قرآنی را از اشرف غنی مطرح می کرد و حتی از وی می خواست که فقط قرآن را نیم دقیقه روخوانی کند! اما فرصت برای رقم خوردن چنین فضاحتی تاریخی میسر نه گشت.