-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

هند ودولت کابل هردو منزوی شده اند

لافیر بلوگ می نویسد که هند نیز مانند دولت کابل از مذاکرات امریکا با طالبان درحاشیه قرار داده شده است. 

دهلی نو مذاکره رسمی با طالبان را رد کرده است. با افزایش خطر سقوط دولت کابل در صورت خروج قوای امریکایی از افغانستان، حمایت انحصاری هند از دکترغنی کوته نظرانه به نظر می رسد. هند از سال 2018 تا 2019 از امریکا خواسته است تا توافق با طالبان را امضاء نکند. همچنان هندوستان تلاش کرد تا از طریق کانال های خصوصی با طالبان درتماس شود تا معلوم کند که آیا آن گروه می تواند خودش را از سایه نفوذ پاکستان به دور نگهدارد؟
موضع طالبان شفاف نیست و هند به این نتیجه رسیده است که شروع تماس رسمی با این گروه، هزینه بالا و سود اندک دارد؛ بنابرین کمک ها به کابل ادامه پیدا می کند.