-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

گزارش می رسد که تیم ثبات و همگرایی در آستانۀ پیروزی قرار دارد و تیم دکترعبدالله روی اولویت برنامه های صد روزه اول حکومت جدید کار می کنند. اما به نظر می رسد که بازی پیچیده ای در جریان است و تا زمان نهایی شدن پروسه صلح و تشکیل حکومت مشترک با طالبان، ممکن است عبدالله در رأس حکومت بیاید؛ اما احتمال این امر زیاد نیست.