-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۲, جمعه

هیأت امارت اسلامی در نقش دولت برحال

برگزفته از نمایۀ عبدالخلیل مینوی

طالبان در افغانستان مراکز تعلیمی ، صحی ، اقتصادی و تجارتی ، ورزشی و فرهنگی و حتی سرک ها ، مغاز ها ، مساجد و حسینیه ها ، پل و پلچک ، آب گردان ها و ذخیره آب ها ، و.... را تخریب می کنند اما از پاکستان خواهان کمک در بخش های تعلیمی وصحی می شوند