-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۹, جمعه

یادداشت گزارشنامه افغانستان به جماعت کوچک دهن لق

گزارشنامه افغانستان معمولاْ اطلاعات غیر رسمی که بازتابی از جریان های پشت صحنه رویداد ها می باشند، از چند مرجع دریافت می دارد. انتشار گزارش ها هم مصادف و متناسب با شرایطی است که مردم تشنه فهمیدن حقایق ورای داده های رسانه ها هستند.
 تضمین صد درصدی صحت و سقم گزارش ها در دایره صلاحیت من، سیاسیون و حتی هیچ کسی دیگر نیست؛ این متغییرهای زنده گی و حوادث است که پی آورد های اطلاعات منتشره را تعیین می کنند. با آن که شماری از مخاطبان نسبت به انتشار اطلاعات و گزارش ها ازین برگه با خشم، بی ادبی یا شک برخورد می کنند؛ اما همین مخاطبان ( طوری که من درصفحه آمار سیستم نگاه می کنم) هر ساعت و حتی گاه دو یا سه بار در طی یک ساعت، صفحه گزارشنامه افغانستان را باز می کنند.

در اوضاع آشفته کنونی هیچ کسی قادر به تثبیت مالکیت بر حقایق نیست. اما همه تلاش دارند بخشی از سیلاب اطلاع رسانی باشند. برخی افراد معلوم الحال که پرونده یا سوابق بسیار ننگینی را به دنبال خود می کشند، گاه با ادبیات هرز، ناراحتی سردرگم خود را با گویش و نوشتار اوباشانه بروز می دهند که در بهترین حالت، درون بیمار خود را عریان می کنند.

من علی الاصول به ادبیات جهل و هیجان از سوی دسته های نالان و غلتان در شبکه اجتماعی پاسخ نمی دهم. اصلاً درین سال ها یافته های خود را انتشار داده و دنبال رویارویی با کسی نبوده ام. هرگاه بفهمم در یک گفتمان جدی، اشخاص چیزفهم، قابل احترام و صاحب الفکر حضور دارند، به استدلال و بیان نظراتم در مسایل جاری به شکل مناظره مفید رضا می دهم. به سیاهی لشکر و مزد بگیران تیم ها کاری ندارم. اما ازین پس،  برخی اهانت ها و گفتارهای خارج از منطق، از آدرس های سرگردان را از طریق تحقیقات در احوال شخصیه خود آن ها پاسخ مستدل خواهم داد. آن ها فقط به چریدن در مرتع افکار دیگران وارد می شوند و بیشتر آن جا را آلوده می کنند.
مثلاً شخصی به نام رضا لعلی از هفته نامه راه ابریشم. کارش اهانت نگاری و تخلیه احساسات حقارتبار است. در باره وی اطلاع مختصری گرفتم؛ معلوم شد که به عامل اداره فعال امنیت ملی است که از سوی سروردانش معرفی شده و بودجه می گیرد.
این یک مثال بود.  وقتی یک هدف مشخص از روی اطلاعات ثقه بمباران شود، دیگر هرگز از زمین بلند نخواهد شد.