-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۰, چهارشنبه

دکترغنی به احضار معلمان درسراسر کشور حکم دادتیم دولت ساز شکست خود در انتخابات را تحمل ندارد و به انواع ترفند ها متوسل شده است. 
بعد از شکست تیم انتخاباتی ارگ در استفاده از صندوق های پر شده و بالا گرفتن بحث استفاده از دستگاه بایومتریک، دکترغنی به مشورۀ مقربان خویش به فریبکاری تازه ای روی آورده است.

منبع ویژۀ ناظر بر امور انتخابات به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که حسب دستور دکترغنی به تمام معلمان در سراسر کشور فراخوان داده شده است تا به محلات خاص حاضر شده و شهرت و نشان انگشت شان به حیث رأی دهنده ثبت دستگاه بایومتریک شود.
مأموران حکومات محلی به معلمان هشدار داده اند که هرگاه به زودی به اماکن متعینه حاضر نباشند، حقوق ماهوارآن ها قطع خواهد شد. تلاش برین است که انگشت همه معلمان را به عنوان رأی دهنده به تیم دولت ساز، در بایومتریک اضافه کنند تا شمار آرای تیم دولت ساز بلند برود. 
این اقدام زمانی روی دست گرفته شده که منابع بین المللی، مسوولان کمیسیون انتخابات و نامزد های ریاست جمهوری بالاتفاق بر آرای بایومتریک شده تاکید کرده و آرای پرشده در صندوق ها بدون درج مشخصه ها در بایومتریک، باطل اعلام شده است.