-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۹, پنجشنبه

وزیر داخله کجایی؟ یک جواب بده!

فرعون بچه را رد گیری کنید.
همین حالا ساحه شهرک امیری موتر مدل2000 رنگ سیاه پلیت (-4کابل 22451)این بچه مکتب را زد وفرارکرد لطفاً هم رسانی کنید تامجرم به پنجه قانون سپرده شود.
شیر نمایید
صفحه مزار شریف