-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۹, دوشنبه

سفرمقام های عالی رتبه امریکا به کابل

درحالی که قرار است نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری اعلام شود، سفر بلند پایه گان حکومت امریکا به کابل نیز آغاز شده است. درپی ورود غیرمنتظرۀ مارک اسپر وزیر دفاع امریکا به کابل، واشنگتن پست با پخش این خبر می گوید اینک گزارش می شود که نانسی پلوسی در رأس یک هیأت کنگرس امریکا وارد کابل شده و با مقامات کابل گفت و گو کرده است. گفت وگوی نانسی پلوسی مهم خوانده شده و عمدتاً بر مبارزه علیه فساد و حصول اطمینان از سرنوشت زنان افغانستان درجریان گفت وگو های صلح متمرکز بوده است.
پلوسی اظهارداشت درحالی که زنان افغان دربرخی مناطق پیشرفت هایی داشته اند، مساله امنیت، آموزش و امکانات اقتصادی برای آنان یک موضوع مهم است.