-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۱, پنجشنبه

شورای شمالی: درمقابله با دکترعبدالله باید از موتربم استفاده شود


جلسۀ معامله گران در خانه میرداد نجرابی به فیصله وحشتناکی دست یافت. 


درشمالی، یک آزمون تاریخی دیگر درجریان است. گسترۀ ای شکل یافته از هامون و کوهستان، هماره آسیاب تغییرات کابل بوده است. این بار نیز مقهور یک تراژدی است.

به حواله اطلاع ارجاع شده به گزاشنامه افغانستان، شورای شمالی بزرگ در دفاع از کودتای انتخاباتی اشرف غنی برای حمله بر تیم ثبات و همگرایی آماده گی گرفته است.

این شورا چند ماه قبل با پول های شورای امنیت تاسیس شده بود و با حذف حنیف اتمر از صحنه، اکثریت اعضای رده اول شورای شمالی از قبیل حاجی الماس  یعقوب حیدری و دکتر ضیاء،  بساط معامله مستقیم با اشرف غنی را گستردند. درین میان فقط امان الله گذر  دو طرفه کارمی زد.

در حال حاضر که تقلب های تیم دولت ساز از چندین استقامت از پرده برون افتاده، دکترغنی به شماری از فرماندهان پنجشیر و پروان و  کاپیسا و کوهدامن پول داده تا اردوگاه تیم همگرایی و ثبات را از توان بیاندازند. 

جاذبه پول همه را دیوانه ساخته است. چنان که حاجی الماس زاهد، امان الله گذر، داوودکلکانی، قسیم جنگل باغ، ایوب سالنگی ، انور اوریاخیل، میرداد نجرابی، اقبال صافی و عرفان الله عرفان کسانی هستند که بیشترین پول را دریافت کردند و درجلسه ای منعقده در خانه میرداد نجرابی فیصله گردید که مانع اعتراضات گسترده از سوی تیم همگرایی و ثبات خواهند شد. مطابق طرح امرالله صالح، هزینه ای برای مقابله با دکترعبدالله از طریق شبکه های اجتماعی نیز اختصاص داده شده است. 
در خبرآمده است که حضار جلسه درخانه میرداد نجرابی به شدت نگران ناکامی دکترغنی در انتخابات هستند.

طرح میرداد نجرابی و اقبال صافی این بود که اگر طرف داران تیم ثبات و همگرایی دست به راه پیمایی بزنند، « در میان شان چند تن انتحاری جای به جای شود تا این سرکش ها اصلاح شوند».
داوود کلکانی پیشنهاد دیگری مطرح کرد و گفت:  «کدام موتر در میان شان انفجار داده شود». این ضد حمله ها درحالی سازمان دهی شده است که بسیار از هواداران دکترعبدالله نسبت به ایستاده گی وی برای دفاع از آرای مردم هنوز به شدت مشکوک هستند.