-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

فشرده کلام؛ رقبا و مخالفان داخلی ترمپ فایق آمدند و پلان گریز زود هنگام وی از سوریه را متوقف کردند. این روال در افغانستان هم اتفاق خواهد افتاد. سرنوشت هژمونی و اقتصادی امریکا با افغانستان در پیوند باشد. مایک سپر گفت که درین جا گیر کرده ایم.