-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۱, پنجشنبه

قراردادی ها درتیم دولت ساز در صدد تخریب پروسه انتخابات هستند


مالکان بزنس های سیاه از تصفیه حساب مالی ترس دارند.

Ahmad Zia Massoud

با وجود فهم اين كه راي غير بايومتريك قابل فبول كمسيون برگذاري انتخابات و احزاب سياسي نيست باز هم ديده ميشود كه تيّم دولت ساز براي تخريب پروسه شفاف انتخابات يعني دادن راي از طريق بايومتريك مصروف گرفتن مجالس متعدد در گوشه و كنار كابل هستند .اين قدر مسلم است كساني كه منافع خود را در موجوديت يك اداره اي وابسته به يك ديكتاتور ميبينند نه به ادارات مستقل و ديوانسالاري كه از يك ديكتاتور أطاعت نكند و به حيث يك نهاد مستقل در خدمت مردم باشد ،تلاش به خرج ميدهند تا از نهادينه شدن نهاد هاي مستقل جلوگيري نمايند .اكثر همچو شخصيت ها در دوره پنج سال گذشته توانسته اند كلانترين قرارداد ها را با ارتباطاتي كه با حكومت اشرف غني داشتند به دست آورند . 
تيم دولت ساز و حاميان اين تيّم از شكل گيري يك حكومت پاسخگو و حاكميت قانون بسيار هراس دارند . از تصفيه حساب ميترسند، به همين سبب مساعي به خرج ميدهند تا پروسه انتخابات را به بيراهه بكشانند. اين كه چطور زمينه تخريب اين پروسه را مساعد ميسازند تا به حال اشكار نشده است اما فعاليت هاي به شدت از طرف تيّم دولت ساز در اين زمينه جريان دارد .همه ما بايد متوجه شفافيت انتخابات به حيث يك پروسه ملي باشيم و به هيچ گروه ذينفع ، قراردادي ، چپاولگران دارايي هاي ملي، غاصبين زمين هاي دولتي نبايد اجازه داد تا در اين پروسه ملي كه سرنوشت سياسي كشور ما و نسل هاي بعدي ما به ان ارتباط دارد اعمال نفوذ بكنند و انرا به بيراهه بكشانند .