-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳, جمعه

پاسخی بر اوهام گویی غرزی لایق

نویسنده: فهیم کوهدامنیامروز نوشته  با پایان ((اسلام سیاسی و مکتب اخوانی‌گری یگانه بازنده‌ی انتخابات سال ۲۰۱۹ اند)) را در صفحه گزارشنامه افغانستان از قلم غرزی لایق خواندم.

گزارشنامه افغانستان: این نوشته بدون ویراستاری درصفحه گذاشت شد.

غرزی لایق کمونیست پناه برده به آغوش امپریالیزم(شعار دو نسل لایق) در این نوشته به موارد  چون  اسلام سیاسی، اخوانی گری  ، سله و ایزار ، ریش و... بی ادبانه اهانت کرده و این موارد را عامل تحجر دانسته  
میخواهم به این فرزند سلیمان لایق  گوشزد کنم که در یک قرن اخیر کشور ما شاهد ظهور و افول خیلی افکار و جریانات بود که بسیاری شان با آنهمه پشتوانه که داشتند نتوانست به اندازه عمر پدرت(سلیمان لایق) هم عمر کند و یتیم های فکری حزب دموکراتیک خلق را در اردوگاه های کشورهای معاند شان(سوسیال) میبینیم ولی برگ های سبز اندیشه اسلامی هنوزهم از کُنده درخت سوخته جامعه ما در هر فصل سیاسی تازه و پاسخگو به همه پرسش های مردم  می شگفد.
در نوشته شان به مانند اوهام گرایان حزب دموکراتیک مشت به هوا زده و بنام اخوانی به معاندین مسلمان شان تاخته که اینجا هم لازم میدانم برای شان گوشزد کنم که اخوان المسلمین مربوط کشور مصر بود و در افغانستان به این نام هیچ حزب و سازمان سیاسی نبوده  بلکه نهضت اسلامی افغانستان بعنوان هسته اصلی فکری احزاب اسلامی معاصر پنداشته میشود  ولی میپذیرم که بعضی از پیروان این نهضت در دوران مبارزه آزادیخواهانه شان به مانند اعضای حزب دموکراتیک خلق  افراط کرده اند که در نتیجه آن دیده شد که از جانب نظریه پردازان اصلی نهضت اسلامی مورد تایید قرار نگرفت.
هم چنان بیاد داشته باشید که همین نهضتی های مسلمان بودند که پس از فتح همه کشور و سقوط رژیم کمونیستی  به همه دشمنان سیاسی و فکری شان عفو عمومی اعلان کردند و هیچ کسی را بجرم مخالفت سیاسی به زندان ها نه افگندند و یا به پای چوبه دار نبردند.
همین فکر(اسلام) را که بنام اخوانیت، تحجر و... شکست خورده می پنداری به مانند ریشه های چمن زار است که حتی سوخته اش نیز دوباره سبز میشود و به مردم هر عصر پیام خوش برای زنده گی و همزیستی دارد اما چه شد ایدئولوژی پدرت و همراهانش؟
و در این انتخابات اگر منظور شما شکست جریانات سیاسی مربوط به مجاهدین باشد؟ مطمئن باش که این تصور تان مطلق خطااست چون هیچ تکت انتخاباتی توان مخالفت و  دشمنی با اندیشه های اسلامی را در این کشور ندارد.