-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۲, جمعه

احتمال اعلام دکترغنی به حیث رئیس جمهور دور دوم

خطر ناکامی دور دوم مأموریت خلیلزاد هم منتفی نیست.گزارش های فاش نشده می رسانند که دکترغنی در آستانۀ شروع فاز دوم  پروژه خلیلزاد، به شرط اعلام نتایج انتخابات به نفع تیم دولت ساز، تسلیم اجندای طالبان، پاکستان و امریکا شده است. این درحالی است که مجموع قراین ومدارک از برنده شدن دکترعبدالله گواهی داده اند. دکترغنی، عامل آزمایش شده و اوریجینل سیاست برون مرزی امریکا به شمار می رود.
اما این دور ریاست جمهوری غنی چیزی درحد یک حائل نازک خواهد بود که با پیشرفت مذاکرات با طالبان و آتش بس، رو به زوال می رود.
اتحاد تلخ بین عطانور و تیم دولت ساز امری تصادفی نبود. دوازده کاندیدای دیگر هم به صورت جزایر مستقل تا امر ثانی نگه داشته شدند.

دکترعبدالله ازین جریان مطلع است. همزمان  موارد بیشتری از تقلب مستند سازی شده از سوی تیم دولت ساز فاش شده است، عبدالله بادام تلخ سکوت مصلحتی را زیر زبان نگه داشته است. سکوت و احتیاط همچنان ادامه خواهد یافت.

 دکترعبدالله پیشاپیش موافقت کامل خود را با از سر گیری مذاکرات معوقه بین خلیلزاد و طالبان به طرف های مربوط اعلام داشته است. صحبت سفیر پاکستان با دکترعبدالله درین زمینه بود تا از هر دو طرف درین زمینه اطمینان حاصل شود. درین حال مشخص نیست که آیا اجماع منطقه ای درین باره به دست نیامده یا خیر؟ علی رغم تماس های ایران با طالبان ( به نماینده گی از هندی ها نیز)  در صورت انکشاف منفی اوضاع در بستر های بحران در خاورمیانه و خلیج، حطر سبوتاژ شدن  ماموریت خلیلزاد برای بار دوم هم منتفی نیست. وزیرخارجه هند دو روز پیش آشکارا در واشنگتن نسبت به تلاش های امریکا در آوردن تغییرات در افغانستان شک و تردید نشان داد.