-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

آخرین امتحان دکتر عبدالله نزدیک است

انتخابات 2019 سومین دور امتحان تاریخی دکترعبدالله به شمار می رود. او در انتخابات 1388 میدان برده شده را ترک کرد. در سال 2014 به خیزش پرشور مردم برای حق تعیین سرنوشت و دفاع از دموکراسی انتخاباتی پشت کرد. اینک در 2019 چه معجزه ای از وی به ظهور خواهد رسید؟ او در همان خطی خواهد رفت که در سالیان 1388 و (2009) و 2014 رفت. طوق مسوولیت تنها به گردن عبدالله نیست؛ شرایط دشوار، بحران رهبری به وجود آورده و مقصر اصلی مردم اند. گزافه نیست که گفته اند رهبران همان هایی است که رعایا سزاوار آن اند.