-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

سکوت انتخاباتی روز های اخیر، تلخ ترین و غم انگیز ترین سکوت در تاریخ افغانستان است؛ سکوت در فاصله دو انفجار!
اشرف غنی و عبدالله، هردو از نفس افتاده اند. به هر دوی شان از سوی عامل غالب ( امریکا) پیام واحد ابلاغ شده است.