-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۰, چهارشنبه

حکمتیار، زیر زنخ اشرف غنی شمشیر انصاف چرخاند

حکمتیار شرح منصفانه ای از وضعیت ارائه داد و گفت درصورت عدم وضاحت، نتیجه انتخابات را نمی پذیریم.گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ( شاخه اوریجینل)، نخستین کاندیدایی بود که جزئیات عمدۀ هرج و مرج شرم آور در پیشا و پسا انتخابات را بر شمرد.

وی برای نخستین بار تصویر منصفانه و عینی از پشت صحنۀ اهداف تیم دولت ساز و تعمد آن دسته در دامن زدن به بحران و کشتار و تقلب را ارائه کرد که هیچ یک از نامزد ها چنین صراحتی از خود ظاهر نساخته بود.

حکمتیار ضمن برشماری آمار و امثله ای چند از سبوتاژ دولتی، خیانت و برداشت بی رویه از بودجه ملی به نفع غنی، تنها از محور رأی دهی در ولسوالی زرمت مثال زد. وی گفت راپور رسمی از مرکز رأی دهی زرمت رقم 9999 رأی قید شده، درحالی که ناظران حاضر در آن جا می گویند که حتی اگر 400 نفر به مراکز رأی هم رفته باشند؛ بازهم مبالغه است.

حکمتیار با اعلام این که درصورت عدم اثبات شفافیت، «ما نتیجه را نمی پذیریم» افزود که تیم دولتی از هیچ عمل غیراخلاقی و نقض قانون و تهدید تیم های دیگر دریغ نکرده و بعضاً بر مراکز آراء مرمی های هاوان شلیک کرده و برکاروان رأی دهنده های وفادار به کاندیدا های رقیب حمله مسلحانه کرده است. وی غنی را متهم کرد که اجتماع انتخاباتی حزب اسلامی را در پکتیا به وسیله مفرزه های مسلح خویش مورد حمله قرار داده تا آن را مختل کند.

حکمتیار تیم های دولتی ( دکترغنی و دکترعبدالله) را متهم کرد که از دارایی دولتی به نفع خود بهره برده اند. به خصوص دکترغنی هماره با چرخبال و مشایعت هوایی به هرجا سفر کرده و حتی برای رفتن از یک قصر تا قصر دیگر در کابل، از چرخبال ونیروهای زمینی استفاده برده و ساعات متوالی نیز اسباب مشکلات برای شهروندان را نیز به وجود آورده است. 
حکمتیار با اشاره به تقلب و جرایم انتخاباتی اکیدا توصیه کرد که باید به آرای حقیقی تمکین شده و با سرنوشت ملت بازی نکنند. مشارالیه از کمیسیون خواست آرای پاک و ناپاک را بدون ترس از اخطار زورگویان تفکیک کند. وی اعلام کرد هر رأی غیر بایومتریک باطل است. 
حکمتیار گفت کشورهای خارجی از مداخله و حمایت از جناح خاص خود داری کنند وما امیدواریم به سوی تشدید بحران نرویم.