-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

پروپاگندی سوخته به حجم و مساحت اضلاع متحده امریکا!


محمد انعام آریا
خود کوزه و خود کوزه گر و خود گِل کوزه؛
حال تاریخ مصرف این بازیگر گذشته یا کشتن اش و یا تغییر چهره میدهند اش، برای کدام مأموریت دگر، عین بازی های کامپیوتری یک (Game داریم و یک Mission)، نوبت بت ساختن و تقدیس او برای پیروان گمراه و بی خبر اش رسيده تا دسته جمعی دست به انتحار خود بزنند.
#حال ماهیت پلید آمريکای جنایتکار را تمام ملل آزاده دنیا می‌شناسد و نیاز به بحث بیشتر ندارد!

نیوزویک: رهبر داعش خودکشی کرد؛
نیوزویک به نقل از یک مقام پنتاگون: ابوبکر البغدادی رهبر داعش هنگام حمله آمریکا، با انفجار جلیقه انفجاری که به تن داشت، خود را کشت.