-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۹, سه‌شنبه

پیشنهاد مقام صدارت با صلاحیت کامل به دکترعبدالله

طرح عاجل اشرف غنی برای خروج از بحران 
اطلاع تازه ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که دکترغنی خواستار کمک از کشورهای همسایه شده است تا توازن بین تیم وی و ثبات و همگرایی از بین نرود. علی العجاله طرحی آماده شده و از حامد کرزی خواسته است تا روی این طرح کار کند.
طرح چاره جویانه غنی ایجاد یک تشکیل جدید حاکمیت با ترکیب زیر است:
۱-  رئیس جمهور،  اشرف غنی 
2. صدراعظم، دکتر عبدالله با صلاحیت مطلق بر قوه مجریه
۳. ریاست قوۀ قضائیه به حزب جنبش ملی- اسلامی جنرال دوستم.

4. مقام دادستانی کل، به استاد کریم خلیلی 
۵. دکترانورالحق احدی مشاور شورای امنیت ملی 
۶. فضل احمد معنوی رئیس شورای علماء 

این طرح عجولانه بدین علت روی دست گرفته شده که تیم حاکم در دو روز اخیر ارزیابی کرده است که هرگاه پروسه شمارش آراء همین گونه تحت نظارت کاندیدای پیشتاز و کاندیدا های رده بعدی به انجام برسد، تمام آرای تقلبی تیم حاکم افشا و باطل خواهد شد

در پلاتفرم غنی ظاهراً برای گلبدین حکمتیار هیچ مقامی در نظر گرفته نشده؛ اما در طرح ایشان یک ساختار دیگر هم در نظر گرفته شده که شورای رهبری دولت نامیده میشود.  در این شورا همه رهبران سیاسی و متنفذین کلان کشورعضویت می داشته باشند و ریاست آن به عهده حامد کرزی با سه معاون انتخابی از میان اعضا در نظر گرفته شده است. 
درخبرآمده است که دکترغنی امرالله صالح و داوودزی را متهم کرده است که با اعلام پیشاپیش پیروزی به نفع تیم دولت، اردوگاه انتخاباتی دکترعبدالله را به واکنش و تحرک واداشته اند. حتی اشرف غنی بنا به عادت، امرالله صالح را دشنام داده است.