-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه

گرفتاری طرفداران دکترعبدالله در تخار تحت نام مبارزه با دشمن


عبادالله عباد معاون ولایتی امنیت ملی و یاسین ضیاء به جای جنگ با طالبان، به جان طرفداران عبدالله افتاده اند.منابع ناظر از شمال افغانستان گزارش می دهند که عبادالله عباد معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ( سابق رئیس امنیت بلخ) همراه با دکتر یاسین ضیاء معاون وزارت دفاع به جای اجرای وظیفه در ولایت تخار و سرکوب باند گروپ های طالبان، به تهدید، بازداشت و شکنجۀ مجریان انتخاباتی دکترعبدالله روی آروده اند.
 ضیاء و عبادالله عباد دو روز پیش ظاهراً تحت نام جنگ و مبارزه با طالبان به ولایت تخار رسیده اند، فرماندهان و متتفدان محلی را که بخشی از بستر انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی بوده اند؛ زیرفشار و شکنجه گرفته اند. 
مقامات ثبات و همگرایی از قضیه مطلع شده اند اما ادامه سکوت آنان درین باره ممکن است دنبالۀ همان «مصلحت» باوری هایی باشد که اقتدار افغانستان را در سی سال اخیر از شیمه انداخته است. 

پیوست به همین گزارش خبر دیگری رسیده است که خبر کشته شدن مولوی فصیح الدین والی طالبان برای ولایت بدخشان که قبلاً با شدّ و مد تبلیغ شده بود؛ هنوز زنده در میدان جنگ است و درعوض، معاون شعبه الفرقانی وابسته به اتباع خارجی طالبان بدخشان به نام ابوفتحه که هم چهرۀ مولوی فصیح الدین بوده؛ کشته شده است.