-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

از حال و هوای دادستد های انتخاباتی فهمیده می شود که سفارت امریکا زمان اعلام برنده انتخابات را الی امرثانی معوق کرده است. به گروه ارگ تلویحاْ وانمود کرده اند که عبدالله برنده است و برای حفظ حداقل آبروی شان بهتر است تا روشن شدن تعامل های در دست انجام در سطح منطقه و تا زمان شروع مذاکرات مجدد با طالبان از نمایش تب و تاب رقیب کوبی و خوشحالی های تحریک کننده پرهیز کنند. برای عبدالله همین قدر بس که گفته شده در حکومت و تعامل صلح حضورش حفظ خواهد شد.