-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه

فهرست اولیه اعضای کابینه در حکومت دکتر عبدالله

شورای عالی رهبری با حضور تمام رهبران سیاسی به ریاست عبدرب الرسول سیاف نیز تشیکل خواهد شد. 
بربنیاد اطلاع اولیه، بین تیم همگرایی و ثبات و دیگر جریان های سیاسی و شخصیت های مطرح، در خصوص ترکیب دولت آینده توافقاتی حاصل شده است.
 قرار است در کابینه حکومت ثبات و همگرایی،  وزیر دفاع، معارف - داخله و رئیس امنیت ملی در مقام های شان باقی بمانند. 

سایر پست ها به صورت ذیل فهرست شده است:

1. صلاح الدین ربانی به حیث مشاور شورای امنیت ملی
2. محمد عمر داوودزی درمقام وزیر امور خارجه 
3. دکترحمدالله محب وزیرمالیه
4. عبدالستار سیاف وزیرفوایدعامه 
5. حبیب الرحمن حکمتیار والی ننگرهار
6. همایون جریر رئیس اداره امور
7. حاجی محمد محقق وزیرتجارت 
8. دکترسپنتا وزیرتحصیلات عالی
9. تاج محمد مجاهد وزیر حج و اوقاف
10.   فرامرز تمنا والی هرات 
11. رحمت الله نبیل سفیر دایمی افغانستان در ملل متحد
12.   انجنیر ضراراحمد شهردار کابل
13. حاجی ظاهر قدیر معین ارشد امنیتی وزارت داخله 
14. جنرال بابه جان لوی درستیز 
15. صفی الله قریشی والی کابل
16.   داوود کلکانی معاون اول وزارت دفاع
17.   سالم وحدت معین سیاسی وزارت امور خارجه 
18. نجیب آقا فهیم رئیس کمیسیون اصلاحات اداری 
19. دین محمد جرات معین اداری وزارت داخله 
20. تادین خان قومندان امنیه قندهار
21. حاجی دین محمد وزیر اقوام و قبایل
22. وحیدالله سباوون مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی
23. سرور دانش وزیر عدلیه 
24. خالد پشتون والی قندهار 
25. شاه ولی کرزی رئیس تنظیمه لوی قندهار 
26. امیر اسماعیل خان رئیس تنظیمه ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه و نیمروز(جنوب غرب)   
گزارش می گوید کابینه دولت آینده تا هنوز کامل نشده و احتمال تغییرات درین فهرست وجود دارد. 

همچنان گفته شده در جنب حکومت ثبات و همگرایی، یک شورای رهبری تشکیل می شود که تمام رهبران سیاسی افغانستان در آن عضویت دارند و ریاست شورای رهبری دولت را عبدرب الرسول سیاف و ریاست شورای صلح را مهندس گلبدین حکمتیار عهده دار خواهند بود.