-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۱, یکشنبه

آنان که مشهور اند به قانون شکنی - امروز نماینده قانون شده اند


حکایتی عبرت بار به قانون شکنان مجلس مقننه!سه‌ سال پیش، در ایام کریسمس شاه سویدن که خود رانندگی می‌کرد برای سفر شخصی به دنمارک آمد. سرعت در بزرگ‌راه‌های دنمارک تا ۱۱۰ کیلومتر در ساعت است. اما شاه ۱۳۷ کیلومتر سرعت گرفت و به چنگ پولیس دنمارک افتاد. پولیس شاه معروف را به سان شهروندان دنمارکی ۱۳۰۰ کرون که معادل ۲۰۰ دالر می‌شود جریمه کرد. شاه در برگشت به سویدن خود را مکلف دانست تا نخست از مردم سویدن و سپس از مردم دنمارک پوزش بطلبد. از مردم سویدن بخاطری پوزش خواست که از آن‌ها در کشور دیگر نمایندگی می‌کرد و از مردم دنمارک بخاطر بی‌احترامی به قوانین کشور هم‌سایه معذرت طلبید.
فلسفه‌ی سیاسی می‌گوید فرهنگ سیاسی وابسته به وجدان سیاست‌مدار است. سیاست‌مداری‌که ضمیرش کثیف باشد، خود را فراقانون می‌خواند. وقتی برای تدویر یک نشست سیاسی در خیمه‌ی لویه جرگه، کودکی به بیمارستان نرسید و مُرد، کرامت انسانی نیز مدفون شد.
کاپی : دوکتور ملک ستیز