-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۰, شنبه

دل آغای مماتی نفرخاص جنرال ایوب سالنگی است

گزارش می شود که مماتی و رفقایش افراد بلند پایه و سرشناس ارتباطی خود را به بازجویان قلمداد داده اند. به استناد اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، مماتی سالنگ از جمله جوان های لنده غر باشندۀ سالنگ است که از طرف جنرال ایوب سالنگی(دل آغای سالنگی) حمایت مالی می شد تا نقش رقیب محلی او بصیر سالنگی را در منطقه تضعیف کند.


مماتی سالنگ و گروه کوچکش از اثر نبود شغل و درآمد، کشتی زنده گی شان شکسته شده و هماره دنبال قوماندان ها و میلیونر های جدید و کنتراکتچی ها از جمله حاجی اجمل رحمانی راه افتاده اند.
این شخص و رفقای جنایتکارش جرمی کمتر از طالب تروریست مرتکب نشده اند. خوشبختانه با موجی از خشم و غضب مردم شمالی و همه مردم افغانستان مواجه شده اند.
 وقتی حکومت وحدت ملی تشکیل شد، ایوب سالنگی از زمرۀ کسانی بود که از وظیفه سبکدوش گردید. او با به کار گیری گروه مماتی سالنگ دست به یک سری کارها در سالنگ زد تا حکومت را متوجه جایگاه و نقش خودش در منطقه مهم سالنگ بسازد. منابع گزارش می دهند که مماتی و همکارانش در جریان تحقیقات تمامی مسایل را افشا کرده و همه قوماندانانی را که با آن ها همکاری داشته اند؛ قلمداد کرده اند. حالا معلوم نیست که حکومت آیا توان گرفتن یخن قلمدادی ها را دارد و یا خیر؟