-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲, پنجشنبه

اما سرچپه نگری اسرائیل در انکشافات سوریه


منشه امیراطلاع رسان معروف اسرائیلی ادعا کرد که در توافق اخیر پوتین- اردوغان، بازنده اصلی، ایران بود.

وی نوشت: رژیم ایران، در سوریه جان و مال داد، ولی سود سیاسی نصیب روسیه و ترکیه شد.

پس از توافقی که در سوچی بین پوتین و اردوغان در مورد سوریه به دست آمد، رهبران حکومت اسلامی ایران باید سر در گریبان فرو برند و از شدت شرم مهر سکوت بر لب زنند و از زیاده گویی و یاوه سرائی در مورد نقش خود در رهبری منطقه و جهان دست بردارند.

رئیس جمهوری ترکیه، برای آن که به خواسته های خود در مورد سوریه برسد و یک نوار امنیتی به عرض سی کیلومتر در طول مرزهای دو کشور برپا کند، نزد رئیس جمهوری روسیه است، به سراغ علی خامنه ای نرفت. حتی به خود زحمت نداد که با حسن روحانی مشورت کند و یا برای توافق با او به تهران برود.

اردوغان نزد پوتین رفت و همه خواسته های خود را به دست آورد.

از دیدگاه اردوغان، خامنه ای و روحانی و کل حکومت ایران عددی نیستند که قدم رنجه کند و پیش آنان برود.