-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

دیدار سه کشور در دهلی در باره افغانستان

به گزارش ایشیا ایج، مقامات روسیه، هند و چین در دهلی نو گرد هم می آیند تا بر سر بحران افغانستان گفت و گو کنند. در خبرآمده است که مقامات هر سه کشور ضمن بحث روی وضع نا به سامان درافغانستان و چه گونه گی دستیابی به یک راه حل پایدار تلاش می کنند. این نشست بعد از شکست مذاکرات طالبان- امریکا و احتمال از سر گیری گفت وگو ها برنامه ریزی شده است. هند از یک راه حل به رهبری حکومت افغانستان با مالکیت افغان ها قاطعانه حمایت می کند. اما پاکستان کماکان به عنوان حامی طالبان باقی مانده است.