-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

۸۲۱ شهروند خارجی خواهان پناهنده گی در افغانستان هستند


این درحالی است که افغانستان برای پذیرش شهروندان خارجی کدام قانونی ندارد.بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیشتر این افراد از کشورهای؛ تاجیکستان، ایران و عراق می‌باشند که تاکنون سرنوشت بود و باش شان در کشور مشخص نشده است.

در همین حال، مسئولان در وزارت مهاجرین، میگویند که حکومت افغانستان تاکنون قانونی برای چگونه‌گی دادن پناهندگی سیاسی به شهروندان خارجی ندارد.

سیدعبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین، میگوید: “ما چیزیکه مربوط به وزارت مهاجرین بوده آن را تکمیل کردیم، حالا مسئولیت مربوط میشود به وزارت عدلیه و شورای ملی افغانستان که آنان در این راستا وارد اقدام شوند.”

از سویی هم،  رئیس انستیتوت تقنین وزارت عدلیه، می‌گوید که طرح قانون تابعیت و پناهندگی از سوی این نهاد تکمیل شده و ذریعه مکتوب رسمی به کابینه حکومت جهت تصویب فرستاده شده است اما این‌ که چرا تاکنون به شورای ملی فرستاده نشده معلوم نیست.

عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس این انستیتوت، میافزاید: “ما قانون تابعیت را سال گذشته، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تائید قرار داد و به شورای ملی فرستاد، نظر به مشکل که به سند مسافرت وجود داشت، برای یک سال دیگر این قانون از تصویب بازماند. این که چه زمان این قانون توشح و تصویب میشود، تاحال معلوم نیست.”

بیشتر از یک و نیم دهه می‌شود که شماری از شهروندان خارجی‌ در افغانستان درخواست پناهندگی داده اند، اما تاکنون سرنوشت شان مشخص نیست اما سازمان ملل در افغانستان برای شماری از این پنادهندگان کارت‌های موقتی بود باش در افغانستان را داده است.