-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

گزارشی از جلسه دیشب در ارگ در بارۀ بحران انتخاباتی واصل شده است. نیاز دارم آن را با منابعی دیگر در میان بگذارم تا تایید شود. تا ساعات نتیجه کار را در صفحه می گذارم.