-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳۰, سه‌شنبه

قفل شکنی اتاق بایومتریک شایعه است

اعلامیه مطبوعاتی

در پیوند به شایعه شکستاندن قفل (سیل فلزی) دروازه اتاق انتقال اطلاعات ماشین بایومتریک به سرور مرکزی
۲۹/۷/۱۳۹۸
کابل-افغانستان
کمیسیون مستقل انتخابات با شفافیت کامل و اطلاع رسانی بموقع تمامی روند های انتخابات را در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها برگزار نموده و اکنون هم هیچ محدودیتی در مقابل ناظرین و رسانه ها وضع نشده و آنها در تمام شفت‌های کاری در کمیسیون حضور دارند.
امروز در رسانه های اجتماعی و همگانی شایعات پخش شد و همچنان یکی از ستادهای انتخاباتی اظهارات را بیان نمود که گویا قفل دروازه ورودی اتاق اطلاعات ماشین های بایومتریک به سرور مرکزی، شب هنگام شکستانده شده است. این شایعات بی‌بنیاد بوده و برای اطمینان خاطر مردم عزتمند افغانستان چهار مورد ذیل بیشتر وضاحت داده می‌شود:
1. اتاق/مرکزی که در آن ماشین های بایومتریک قرنطین شده تحت کار تخنیکی قرار دارد. تمام روند کاری آن با حضور داشت ناظرین و مشاهدین پیش می‌رود و در ختم هر شفت کاری، دروازه آن با حضور داشت ناظرین و مشاهدین قفل فلزی می‌گردد. نمبر قفل دروازه این اتاق/ مرکز در نزد ناظرین تیم های مختلف انتخاباتی موجود است و با حضور داشت آنان باز و بسته می‌شود.
2. همچنان کمیسیون، برای تمام کاندیدان حساب کاربری خاص را داده است که هر گونه تغییرات در سرور مرکزی جمع بندی و بررسی معلومات دیجتالی برای آنان قابل مشاهده است. قابل یاد آوری است که مرکز جمع بندی دیجتالی که در منزل اول این ساختمان قرار دارد در ختم شفت های کاری اصل دروازه طور نورمال قفل می‌گردد که معلومات این مرکز(عکس فورم نتایج و فورمه دیجتالی) بر علاوه که قابل دسترس برای تمام کاندیدان است توسط هیئت مؤظف به مرکز ملی جمع بندی نتایج جهت مقایسه قبلا انتقال یافته است.
3. به صورت معمول در ختم جریان کار روزانه دروازه های عمومی دفاتر کاری توسط اشخاص موظف توسط سیل(SEAL) های عادی قفل گردیده و در صورت ضرورت و با آغاز روز کاری با حضور داشت اشخاص مسوول باز می‌گردد. شب گذشته هم دروازه عمومی ساختمان آموزش های انتخاباتی که در آن، اتاق انتقال اطلاعات ماشین های بایومتریک به سرور مرکزی قراردارد بعد از اتمام کار، اتاق انتقال اطلاعات بایومتریک با حضورداشت ناظرین قفل فلزی گردیده و ناظرین نمبر آن را یاداشت نموده است. دروازه عمومی تعمیر نیز بصورت عادی سیل گردیده است. اما؛ با توجه به تهدیدات بلند امنیتی که برعلیه تأسیسات کمیسیون وجود دارد، نیروهای امنیتی پهره داری های خویش را در هر بخش افزایش داده اند. شب گذشته نیز نیروهای امنیتی به منظور پهره داری در پیش تعمیر ریاست آموزش مستقر می شوند اما بنا به سردی هوا خواهش می کنند که به داخل دهلیز پهره داری کنند که صرف دروازه عمومی بدین منظور با حضور داشت شخص مسئول و مسئولین پولیس ملی باز می گردد.
4. بنا به گزارش های که باعث سؤی تفاهم برای ستاد محترم انتخاباتی ثبات و همگرایی شده است ناظرین ارشد این ستاد در همان آغاز شب به کمیسیون می رسند و سه تن آنها به شمول رئیس محترم ستاد شخصاً با همراهی مسئولین نیروهای امنیتی از قفل اتاق انتقال اطلاعات ماشین های بایومتریک دیدن می نمایند و شماره های آنها را با یاد داشت های ناظرین شان مطابقت می دهند که هیچ گونه تفاوت نداشته و میگویند که این پهره داری نیز بیرون تعمیر باید باشد که بعد از قفل فلزی دروازه عمومی با رضایت خاطر کمیسیون را ترک می کنند.
بنابرین؛ کارهای بخش های مربوطه در این ساختمان، فردا مانند روزهای قبل در وقت معینه با حضورداشت رهبری کمیسیون و ناظرین، مشاهدین و رسانه ها جریان پیدا میکند. کمیسیون مستقل انتخابات از تمام ستادهای انتخاباتی می‌خواهد که با اظهارات و وارد نمودن اتهامات بی مورد اذهان مردم شریف افغانستان را مخشوش نسازند و همچنان از تمام جوانب ذیدخل انتخابات که تا کنون زحمات این کمیسیون را به دیده‏ی قدر نگریسته و از کارکردهای ما حمایت نموده اند، سپاسگزاری می‏نماید. همچنان با کمال احترام از تمام جوانب ذیدخل تقاضامندیم، حوصله مندی خویش را داشته باشند تا کمیسیون روند جمع بندی آراء را بصورت بهتر و با رعایت اصل شفافیت و دقت به پایان برساند.