-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

شیرین نجفی یک ماه قبل دراختیار سپاه بود

حاشیه هایی از شکار روح الله زم مدیر سایت هنگامه ساز آمد نیوز

اشاره: مسعود از ادمین های آمد نیوز گفت که سپاه دختر شیرین نجفی را در داخل ایران گرو گرفته و پیوسته شیرین را اذیت می کرد. او مرموزانه زیر چتر سپاه کشانده شد و آنگاه نوبت به ترتیب دامگه برای روح الله رسید.

حدود یک ماه قبل از حضور روح الله زم در عراق . شیرین نجفی ( ادمین دوم آمدنیوز و فرد مورد اعتماد زم در پاریس ) برای دیدار اقوام خود که به بهانه سفر به کربلا به عراق رفته بودن ، به عراق میرود .

در انجا توسط اطلاعات سپاه دستگیر و تهدید میشود که خانواده اش را خواهند کشت. تا سه روز از شیرین نجفی هیچ خبری از وی نبوده است ( روزنامه مشرق هم در همان تاریخی در مورد دستگیری یا عامل جاجوسی در عراق صحبت مینماید که بلافاصله نیز این خبر حذف میشود ) . اطلاعات سپاه روی او سوار شده و از وی میخواهد به پاریس برگشته و به زم بگوید که فردی از افراد کلیدی دفتر سیستانی میخواهد با وی ملاقات کند و پول برای تاسیس یک شبکه تلویزیونی بدهد.

اطلاعات سپاه از شیرین نجفی میخواهد که چند روز زودتر به عراق بیاید. در هتلی از شیرین نجفی با مقداری زیادی یورو عکس تهیه و شیرین برای زم میفرستد و میگوید این پول است. باید خودت بیایی اینجا ، به من تحویل نمی دهند. زم میگوید که پول بلیط ندام. اطلاعات سپاه برای ول بلیط پاریس-اردن- عراق میگیرند.

زم به محض ورود نیز باز داشت میشود.
در حال حاضر شیرین نجفی در عراق تحت بازداشت اطلاعا سپاه است تا زمانی که اب ها از اسیاب بی افتد و در مرحله بعدی همسر و دوست وی که در استرالیا هست را در جایی دیگر به وسیله وی دستگیر نماید.

شیرین نجفی به همسر روح الله زم تماس میگیرد و از او میخواهد که از موقعیتش در رساناها دفاع نماید که وی کاملا فرد مورد اعتمادی است . اما به زودی همسر وی نیز مطلع میشود . این عکس نیز یکی از خانه های اطلاعات سپاه است. بعد از اینکه شهرام همایون در برنامه تلویزیونی خود در مورد اینکه این زن کجاست صبحت نمود. این برنامه در داخل ایران نیز پخش شد. اطلاعات سپاه هم سراسیمه شیرین نجفی آورد و ناگهان شروع به صحبت با رسانه ها کرد.