-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۰, شنبه

دانشگاه بدخشان؛ پایتخت حزب التحریر شده است؟


منبع: مشعل ارتزاد، خبرنگار آزاد - تروریزم و افراطیت در کسوتی دیگردر برنامه درسی دانشکده‌های زراعت و اقتصاد دانشگاه بدخشان، روزهای پنج شنبه یک ساعت درسی برای تشریح برنامه‌های حزب التحریر به بهانه ساعت بی‌کار اختصاص داده شده است که اشتراک همه دانش‌جویان اجباری بوده و در جمع کار خانگی آنها محسوب می‌شود. در این ساعت درسی به دانشجویان از کفری بودن نظام کنونی و قانون اساسی بحث صورت می‌گیرد و در خصوص نظام ایده آل خلافت اسلامی سخنرانی‌های شورانگیزی ارایه می‌شود. از صد دانشجوی زراعت و اقتصاد که از آنها مصاحبه گرفته شده است، شصت و چهار تن در دانشکده زراعت و چهل و هشت تن در دانشکده اقتصاد، شکایت داشتند که معیار نمرات بلند در این دانشکده‌ها عضویت در حزب التحریر است و کسانی که از برنامه‌های حزبی در دانشگاه شکایت کنند یا نمره شان کم می‌شود و یا چانس می‌خورند.