-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

بلاک های امنیتی نخبه گان درکابل و این قول اشپربر

مانس اشپربر در کتاب «بررسی روانشناختی خودکامگی»، صفحه ۱۳۰، می‌نویسد: 
در هر قشر و طبقه‌ای افرادی وجود دارند که شدیداً می‌ترسند و از طرفی دوست دارند که در هر شرایطی (حتی به قیمت تحمل بدترین بی‌حرمتی‌ها) به زندگی ادامه دهند و بالعکس اگر کمی درنگ کنیم می‌توانیم ببینیم که در این "زمانه تحقیر" اکثر کسانی که رفتاری نسبتاً شرافتمندانه از خود نشان می‌دهند از متن همین توده مردم گمنام برخاسته‌اند و نه از جرگه نخبگان زمانه و شخصیت‌های برجسته!