-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

طرح مرموز تشکیل دهلیز شمال به فرماندهی حکمتیار

راپوراطلاعاتی واصل شده به گزارشنامه افغانستانگزارش ها  از چندی بدین سو می رسانند که کشور های دخیل در اوضاع افغانستان و کمپنی های چند ملیتی در تلاش  اند که از مسیر شمال  افغانستان  دهلیزی به سوی کشور های آسیای میانه که بستر انرژی آینده محسوب میشود؛ راه باز نمایند. آن هم نه از طریق مفاهمه و مذاکره با دولت مرکزی بل از طریق آجندای وحشت کوچ های اجباری و تحول و تغییر در  کشور های همسایه توسط تروریزم که مسیر ایشان شمال افغانستان انتخاب شده است.

 از نگاه روانشناختی مردم شمال با گروه های افراطی چون طالبان و داعش بی میل اند و با  گروه های تروریستی آسیای میانه روابط خوبی ندارند. آن ها از سر ناگزیری  تسلیم سرنوشت شده اند. تمویل کنندگان پروژه دهلیز به سوی آسیای میانه، عربستان امارات متحده عربی و قطر اند و افزون ترین، دست نامرئی قدرت های ذینفع با قوت درقضیه دخیل است.
  تلاش این اردوگاه علی رغم کمک حلقه های درون ارگ خیلی به کندی پیش میرفت. جز ناقلینی که از سوی حکومت های چند دوره در منطقه مستقر شده اند، کسان دیگری با طالبان و داعش همکاری نکردند.

 عربستان با ترکیه  و پاکستان زیر نظر کشور های مهم، دوباره مهره سوخته ( حکمتیار) را روی صحنه باز گردانده اند تا بتوانند میدان بسته را به روی بازیگران بیرونی بگشاید. 
بررسی آمدن حکمتیار به کابل بدین ترتیب است:
فرماندهان در حوزه شمال شرق با آمدن حکمتیار به کابل فعال شده اند و درحال آماده سازی افراد و تجهیز شبکه های خویش می باشد.

ولایت بغلان :
1. ملا علم مطمئن رئیس شورای مردمی در بغلان به یار گیری و تمویل افراد خویش شروع نموده است. 
2. نهضت یار رئیس دفتر حزب حکمتیار روی افراد در بغلان کار مینماید .
3. ملا مجاهد قوماندان در دره اندراب سرگرم ترتیبات در اندراب است. 
4. عبدالخلیل اندرابی قبلا قوماندان امینه میدان وردک که با جا دادن رئیس استخبارات طالبان در  بغلان افشا واز کار بر طرف شد؛ فعلا در جهت نا امن سازی شمال کمر بسته است. 
5. عبدالحنان ( بهرام ) قوماندان ولسوالی بنو اندراب روی افراد خویش و دیگران تمرکز دارد.
6. رحمن داد مشهور به بوله نماینده خاص حکمتیار در دره اندراب ها و ولسوالی خوست فرینگ و گذر گاه نور قویاً مشغول انسجام برای آینده است.
7. امام سبز قوماندان در نهرین و سید رحمن تلاش دارند تا افراد خویش را مجهز بسازند . 
8. میرویس در معدن ذغال سنگ و اطراف شهر پلخمری بغلان مرکزی یک تعداد افراد مسلحه با خویش دارد و همیشه شهر پلخمری را تهدید مینماید و مستقیم با حکمتیار در تماس میباشد . 
9. ملا یوسف نماینده حکمتیار در عربستان سعودی از ناحیه گادی های بغلان مرکزی است که فعلا به کابل آمده و دم دست حکمتیار کار را شروع کرده است. 
10. اسد الله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان عضو روابط بین اعضای حزب حکمتیار در بغلان است.
11. شکریه عیسی خیل قبلا در زمان حکومت چپی ها کارمند امنیت بغلان در دروازه پلخمری در پوسته ها تلاشی میکرد. فعلاً عضو پارلمان یکی از دعوت گر های حکمتیار شمرده می شود.
12. عبدالقیوم معاون ولایت فعلی بغلان و شوهر شکریه عیسی خیل قبلا قوماندان کرکر به نفع حکمتیار در بغلان کار دارند. 
13. قوماندان نظام الدین قوماندان بغلان ها همه را به طرفداری از حکمتیار هدایت داده تا آماده باشند. همچنان باید گفت تقریباً هشتاد فیصد اربکی های بغلان از نفرات حکمتیار و منتظر دستور اند.

ولایت کندز :
در ولایت کندز نیز فرماندهان حکمتیار بعد از دیدار با وی فعال شده اند. اطلاعات موثق است که تلاش دارند در ولایت کندز قوی و قدرت مند عمل نمایند هر چند که تعداد زیادی از ایشان عضو دولت استند و در حکومت کار دارند ولی برای حکمتیار نیز سخت در تلاش اند تا دوباره از موضع قدرت، کنترول کندز را دراختیار بگیرند.

عبدالروف ابراهیمی رئیس پارلمان که تعداد  افراد مسلحش 1500 تا 1700 نفر میباشد  و برای تحکیم جایگاه حکمتیار در کندز درفعالیت است.
معلم چاری ترکمن تبار وعضو ولسی جرگه از قلعه ذال یک هزار تن مسلح را تحت فرمان دارد و منتظر امر حکمتیار است.
معلم عبدالقدوس معاون سارنوالی از ولسوالی علی آباد 500 نفر مسلح دارد . یکی از نیروهای آماده برای برنامه های حکمتیار در آن حوزه میباشد. 
عبدالحمید عابدی از ولسوالی دشت ارچی با داشتن 200 نفر برای هدف های بعدی حکمتیار در اون منطقه آماده گی میگیرد .
محمد عمر پخته پران در قالب اربکی ولسوالی خان آباد و حاجی علم کندز از سر سپرده های حکمتیار اند که توسط اشرف غنی تقویت شده است. 

آمر عبدل فرزند آمر غلام قبلا قوماندان سرحدی از افراد حکمتیار بوده و برای اهداف آینده حکمتیار در آن جا آماده گی میگیرد . 
مولوی عبدالقاسم عضو شورای کویته طالبان و یکی از افراد نفوذی حکمتیار در شورای طالبان کویته، فعلا بین کابل و کویته در رفت و آمد است. موصوف در کندز برنامه طالبان و فعلا اجندای حکمتیار را پیش میبرد . 

معلم کریم الله آمر ولایتی دردفتر حکمتیار سازماندهی قوی نظامی را آغاز کرده است.  
همچنان معلم صاحب الدین در خان آباد و ضابط  عبدالخالق در خان آباد و قوماندان عبدالمنان هزاره در خان آباد تحت فرمان حکمتیار فعالیت دارند.
قاضی کبیر مرزبان رئیس حزب عدالت از خواجه بهاوالدین در حدود 1800 الی 2000 فرد مسلح دارد که با حکمتیار در تماس مستقیم میباشد . ینگی قلعه دشت قلعه و خواجه بهاوالدین زیر کنترول موصوف میباشد و منتظر برنامه های بعدی حکمتیار است .
آمر عباس مشهور به ملا ایرگش از منطقه بندر آی خانم و بخش دشت قلعه درهم آهنگی باحکمتیار در یک هماهنگی کارمی کند.
مامور حسن اصلا از دشت قلعه در ساحه خواجه غار و دشت ارچی و یکی از فرماندهان حکمتیاراست. 

قوماندان نظام  تانک از ولسوالی درقد فعلا در ساحه بهاوالدین مسلح سازی کرده، فعلاً جهت گرفتن هدایات نزد حکمتیار آمده است.  
عبدالبشیر قانیت قوماندان ولسوالی چاه آب بسیج نظامی را آغاز کرده است . 
پهلوان الله بیردی خوجین  در مرکز تخار فعالیت به  نفع حزب حکمتیار دارد .

کل آغایی با حکمتیار تلفنی درتماس است و برنامه دیدارش تنظیم می شود. 
ولایت بدخشان : 
مولوی عبدالعزیز از ولسوالی راغستان، تاجک تبار از افراد با نفوذ حکمتیار تحرکاتش خیلی گسترده است. 
وکیل محمد صفر مبارز و برادرش عبدالهادی از کشم بدخشان در تلاش جذب افراد است.
قوماندان عباس از ولسوالی جرم با 300 نفر مسلح یومیه با حکمتیار در تماس است. 

زلمی مجددی وکیل در پارلمان از ولسوالی جرم  عضو شبکه حکمتیار در بدخشان و شخص ارتباطی کرزی در بدخشان است.
قاری عبدالودود قوماندان امینه ولسوالی بهارک  و برای حکمتیار کار مینماید . 
داکتر شیر محمد فرچغانی و همچنان معصوم فضل احمد از ناحیه گندم قول قوماندان عبدالهادی اربکی در درایم از سابقه داران حزب حکمتیار به طورکامل روابط خود را با حکمتیار سر از نو تنظیم کرده اند. 

این افراد تنها روی حوزه شمال شرق کار مینماید که احتمالا جای طالبان  را در این حوزه خواهند گرفت . پروژه دهلیز برای آسیای میانه را سرعت خواهند داد . حکمتیار با دیدار هایی که با اشرف غنی داشت، روی بسیاری از مسایل به تفاهم نرسید و اشرف غنی از خانه حکمتیار تقریباً نا امید به ارگ رفت.