-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۳, جمعه

اگرصلاح الدین قدرت می داشت همه مردم به تفنگ پناه می بردند

دکتر جعفر مهدوی: 
‏رفتار تبعيض آميز آقاي صلاح الدين رباني در استخدام، تغيير و تبديلی ها در وزارت خارجه در مقايسه با آنچه داكتر غني متهم است، بمراتب بيشتر و وحشتناكتر بود. تصوري كه از جناب ايشان دارم اگر جايگاه، صلاحيت و قدرت داكتر غني را مي داشت، فكر كنم تا حالا همه مجبور بودند به" تفنگ" پناه ببرند!
انتصاب حدود ٤٠٠ از دوستان نزديك و حزبي  (جزب جمعيت) به حيث ديپلومات بدون امتحان تافل و كانكور وزارت خارجه.
صدور پاسپورت بيش از ٤٠٠٠ هزار پاسپورت خدمت و سياسي به نزديكانش بد ترين كار دوره كاريش بوده.