-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

دوعضو ارشد امنیتی ارتباطی های سپاه پاسداران ایران اند

تشکیلات امنیتی و حساس افغانستان نخستین کانونی است که به «تُکری بقه» شباهت دارد. 

اشاره: عکس سمت چپ برگه، از مسعود اندر است.یافته های اطلاعاتی نشان می دهد که مسعود اندر عضو شورای امنیت ملی و آرین نوابی رئیس ریاست 62 امنیت ملی کابل مدت پانزده سال در ایران تحصیل کرده و هر دو از دانشگاه موسوم به «جامعه مصطفی» فارغ شده اند. 
جامعه مصطفی کانون تحصیلات نظامی است که از سوی سپاه پاسداران بنیان گذاشته شده و صرفاً از شهروند خارجی دانشجو می پذیرد. امتیازات خوابگاه و معاش ماهوار به دانشجویان نیز پرداخته می شود. 
منبع تمویل دانشگاه مصطفی از سوی سپاه پاسداران ایران تأمین شده و امورات آن تحت نظر سپاه قرار دارد. 
  مسعود اندر ثمرۀ ازدواج مستوره ستانکزی دختر سناتور دوره شاه و بهاو الدین از کادر های حزب دموکراتیک خلق است. مسعود سالیان متمادی در گروه محافظان حامد کرزی خدمت کرده و اکنون براثر تلاش های مستوره ستانکزی درجرگه رهبری شورای امنیت ملی شامل شده است.

 مسعود اندر هیچ عقبۀ تجربی در عرصه نظامی ندارد. خانواده آرین نوابی رئیس ریاست 62 امنیت ملی نیز در تهران زنده گی دارند و مشارالیه برای دیدن بسته گانش به طور منظم و هر زمانی که اراده کند، از کابل به تهران پرواز می کند. گفته می شود که دکترعبدالله چند بار تلاش کرد مسعود اندر و آرین نوابی را از مقام های شان کنار بزند؛ اما موفق نشد.