-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

تانک های هاموی در اختیار والی صاحب امارت اسلامی است


کجاست کشف، کجاست پیگرد هوایی!؟
محمد امین سیرت
یک منبع از ولسوالی بُرکه ولایت بغلان می‌گوید:

۴عراده تانگ هاموی ارتش‌ملی که دو شب قبل دشمن از نبرد ولسوالی اشکمش، ولایت تخار از نزدِ اردو ملی غنیمت گرفته‌بود، طالبان فعلا این تانگ ها را در منطقه تنگی‌مرچ، ولسوالی بُرکه این ولایت انتقال داده‌اند.
و گفته می‌شودکه والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت تخار، نیز در این منطقه حضور دارد .