-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۴, یکشنبه

خبرخدمات جنسی از سوی مرتضوی تا کنون تایید نشده

اخیراْ شایعاتی در شبکه اجتماعی پخش شد که گویا در موتر شیشه سیاه و رسمی شاه حسین مرتضوی سه دخترجوان به ارگ انتقال داده می شدند که از سوی ایست بازرسی پلیس متوقف و سپس رها شده و مسأله سری نگه داشته شده است.

 شاه حسین مرتضوی که غیر از یک حلقه کوچک آلوده در ارگ، با همه در جنگ است، برای برائت خود از باران تنفر کاربران فیس بوک، به سوی من هم گذرا یک دهانی انداخته است. گزارشنامه افغانستان تا کنون بر کارهای مرتضوی به دلیل این که یک عامل کم رتبه، غیرمهم و یک معاش بگیر معذور است، کدام تمرکزی نداشته است.

من « استاد خبرهای خیالی» نیستم؛ درشرایط فوق العاده انارشیستی و سلطه اقلیت خاین در افغانستان، فقط در زمینه اطلاع رسانی خبرهای سری، عملیاتی و غیر رسمی در حد و اندازه یک شاگرد هستم و اقلیت خاین از نشرات گزارشنامه افغانستان بسیار واهمه دارند. اخبار بازتاب یافته در رسانه ها، آئینه حقایق نیستند؛ نسخه رسمی و نقشه شده حوادث هستند. تمامی اطلاعاتی که در رابطه به اقلیت خاین لانه گرفته در ارگ از سوی من منتشر می شود، با منابع امنیتی و فعال درکابل ارزیابی و نتیجه گیری می شود.

«انسنسبرگر» نویسنده و متفکر آلمانی می گوید:  اسباب حکومت فقط سرمایه، کارخانه و اسلحه نیست، بلکه تسلط بر مغز هاست که مشخص می سازد برده کیست و برده دار کیست.  او می گوید «ابزار تسلط بر مغز ها رسانه ها هستند. رسانه ها هستند که بر ذهنیت عمومی حکومت می کنند.
اطلاع رسانی در شبکه مجازی به آنسوی رسمیات خط کشی شده نفوذ می کند. جنگ افغانستان بر جنگ مخفی تکیه دارد. به همین سبب، برای اقلیت خاین فقط یک کابوس مجازی وجود دارد که هر صبح به صفحه سری می زنند و همه آمار مراجعه کننده گان را در سیستم لحظه به لحظه مشاهده می کنم.
در مورد خبر منتشره در شبکه اجتماعی مختصر تحقیقی صورت گرفت اما نتیجه منفی به دست آمد. یعنی تا الحال مرتضوی در فراهم آوری خدمات جنسی به آمران رده اول از قبیل رحیمی، فضلی و دیگر کله گنده ها ظاهراً نقشی ندارد. تا کنون این خبر از سوی منابعی که گزارشنامه افغانستان از آنان تایید می گیرد؛ تصدیق نشده است.