-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

توتالیتاریزم از نوع اشرف غنی

ادریس زمان در مسند اجرایی تابوت سازی ذهنی برای کارکنان وزارت خارجه از دیگران سبقت جست.