-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۲, جمعه

از برگه شاه فقیر میرزایی

آدمیزاد موجود عجیبی است!

برای هدایتش ۱۲۴۰۰۰ پیامبر
کفایت نکرد اما برای
گمراه کردنش
یک شیطان کافی بود…!