-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۷, چهارشنبه

کمپنی آلمانی دست تیم دولت ساز بر دیتابیس را کوتاه کرده است


حملات مکرر هکرهای تیم دولت ساز بر دیتابیس انتخابات خنثی شده است. اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که ظرف هفته اخیر بر بایگانی دستگاه درملوک با دیتابیس کمیسیون انتخابات شش هزار بار از سوی هکر ها حمله شده است. یورش هکر در مجموع دفع شده است. آلمان ها شریک 35 درصدی کمپنی خدمات بایومتریک اند و برای حفظ اعتبار خویش، سامانه های حفاظتی از ذخایر اطلاعاتی دیتابیس های بایومتریک را تقویت کرده و دست اندازی ها از سوی تیم دولت ساز به طور کامل خنثی شده است. 
از همین رو، مقامات سفارت امریکا اطمینان داده اند که امکان دستبرد بر ذخایر بایومتریک وجود ندارد. 
در گزارش قید شده است که وضعیت در تیم دولت ساز ساعت به ساعت رو به تیره گی است و از زمان ورود سفارت امریکا بر نظارت نتایج بایومتریک شده انتخابات، تمام ارکان تیم دولت در آشفته حالی و نومیدی غرقه گشته اند. 
خبر می افزاید که تیم دولت ساز آماده می شود با تمام نیرو، در دور دوم احتمالی انتخابات، ضد حمله خود را عملی کند. اما همه راه ها از نظر فنی و نظارت دپلوماتیک بسته شده اند. 
درخبر همچنان آمده است که اداره امنیت ملی به اسنادی دست یافته است که احمد شاه زمان زی رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات با یک مرجع آی اس آس در تورخم در تماس است. یافته های امنیت زیر بررسی است.