-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

من ازین گفته سردر نیاوردم! / چهارطرفش جنگ است... هنوز منتظر جنگ است!

امير اسماعیل خان:
اگر جنگ به نزدیکای هرات برسد،  مردم و مجاهدین هرات از شهر خود دفاع می کند و منتظر فرمان دولت مرکزی نمی باشیم.