-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۲, پنجشنبه

سکوت تلخ غنی- عبدالله چه معنی دارد؟ به نظر می رسد که متحدان بین المللی روی ایجاد یک حکومت مشترک با پایه های گسترده کار می کنند. آن ها می دانند که بحران اجتماعی و سیاسی در صورت عدم مداخله، گریز ناپذیر است. موسسات جهانی می دانند که غنی در محاسبات خود برای نمایش پیروزمندی در انتخابات تحت مدیریت خودش گول خورد. چه گونه؟ سیستم تقلب مطابق به گراف رأی دهنده های دست کم هفت یا هشت میلیون تنظیم شده بود. اما در عمل کمتر از دو میلیون نفر به سوی صندوق های رأی رفتند. بنا برین، پیش چشم ناظران انتخاباتی، تطبیق پلان قبلی امکان نداشت.