-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۱, یکشنبه

تحرکات درکابل به هدف نهایی سازی کودتای انتخاباتی


از کابل گزارش می رسد که در آستانۀ اعلام نتایج انتخاباتی، دولت کابل یک رشته ترتیبات نظامی و مانور های مقدماتی را در گوشه و کنار شهر آغاز کرده است. این درحالی است که کشمکش در سطح دپلوماتیک بین ارگ و متحدان بین المللی در رابطه به شفافیت و اعلام فرد برنده همچنان ادامه دارد. 

درین رابطه منبع خاص ناظر براوضاع به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که احضارات نظامی در سطح بالا اتخاذ شده، قطعات خاص در ارتفاعات کلیدی جا به جا گردیده و اوضاع درکابل دلالت ترین دارد که نوعی «برنامه کودتایی» در دست انجام است.
شماری از فرماندهان قطعات غیرمسلح شده و ترصد در زنده گی عادی مردم در شهر آغاز شده است.