-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۰, چهارشنبه

حمدالله محب: امریکا نباید تبر طالبان را دسته کند

مشاور شورای امنیت ملی اظهار داشت که بدون همکاری امریکا، آتش بس محقق شدنی نیست. 
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی در گفت گو با نشریه اتلانتیک تلویحاً به مقامات امریکایی گفته است:

 ما با گفتن این که طالبان دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند و ازین رو حاضر به مذاکره با ما نیستند؛ نباید بهانه ای به دست آنان بدهیم. 

پیش ازین ما با طالبان مذاکراتی انجام داده ایم. بنا برین این استدلال که آنان دولت را به رسمیت نمی شناسند؛ صرفاً یک بهانه است. اگر آنان احساس کنند که با این بهانه سازی برنده می شوند، معلوم است که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نخواهند شد.
گفتنی است که خلیلزاد در چند دور سفر از دوحه به کابل به مقامات ارگ به تکرار گفته بود که طالبان هرگز آماده مذاکره با شما نمی باشد. 
محب بازهم تکرار کرده است که هرگاه شرایط مذاکرات فراهم آید، طالبان باید قبل از همه به آتش بس متعهد شود. توافق مرتبه امریکا با طالبان چنین خواستی را برآورده نمی کرد. محب گفته است که آتش بس بدون همکاری امریکا در افغانستان نافذ شده نمی تواند. آن ها یک طرف بحران هستند.