-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه

گردش بودجه ملی در حسابات بانکی خانواده دکترغنی


سرمایۀ 500 میلیون دالر حضرت عمر زاخیل وال و اکلیل حکیمی نیز در مبادلات بانکی بین المللی در گردش است. به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، از قول ارگان های وِیژۀ نظارت امنیتی و مالی گفته شده است که مبلغ 500 میلیون دالر پول های انتقال یافته از افغانستان به حساب نزدیکان اشرف غنی، اکنون در  بوس سهام اروپا به شکل اوراق قرضه در گردش است و آقا زاده های خاندان غنی با چندین کمپانی خارجی در شراکت قرار دارند.
همچنان در گزارش آمده است که در مجموع مبلغ 2700 میلیون دالر از سرمایۀ به یغما رفتۀ افغانستان دربازار های مالی و بانک های بین المللی شناور است. درین گزارش مشخص قید شده است که تنها دارایی بانکی حضرت عمر زاخیل وال و اکلیل حکیمی وزیر مالیه سابق حدود پنج صد میلیون دالر که مؤسسات بازرسی بین المللی از آن با خبر اند.