-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

منابع امنیتی از مذاکرات مخفی داووزی با ایران خبر می دهند

 عمرداوودزی سازمانده و مذاکره کننده اصلی ارگ با ایران وارد عمل شده است. 
گزارش اطلاعات داخلی مشعر است که محمد عمرداوودزی سرمجری انتخاباتی تیم دولت ساز، تلاش های مشخصی را به راه انداخته است تا اشرف غنی را با مقامات ایران نزدیک کند.

ظاهراً این چرخش در مرحله آخری در دست انجام است که اشرف غنی از ابقا در قدرت و موضع گیری امریکا نسبت به خودش مأیوس شده است و ارگ نشینان فکر می کنند با بازی کردن با ورق ضد امریکا زمینه را برای حفظ موازنه به نفع خویش فراهم کنند و در تعاملات آتی بخشی از قدرت جایگاهی داشته باشند.

منابع ملی امنیت ( نه شاخۀ سیاسی منحرف شده به نفع غنی) ازین تحرکات مطلع اند وآن را زیر نظر دارند. داوودزی از ارتباطی های نرم خو و عنصر پیوند دهندۀ حکومت های کابل با تهران است. او بود که کمربند محکم اطلاعاتی و مالی ایران را به دور کمر حامد کرزی بسته کرده بود.
 این درحالی است که رابطه اش با سرویس های انگلیس و آی اس آی نیز در همان ردۀ قبلی برقرار است. اما منابع امریکایی علاقه چندانی به داووزی ندارند و کارکرد های سری او را در زمان کرزی با مقامات ایرانی تحت نظر داشتند و حالا نیز در تیررس رصد اطلاعات قرار گرفته است. 
گزارش می افزاید که ایشان در دوبی و ترکیه و کابل با منابع ارشد عملیاتی ایران ملاقات هایی را انجام داده است.