-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۰, شنبه

ناظران اتحادیه اروپا: دکترغنی پیروز انتخابات است

تغییر دراماتیک و متناقض در خبرهای عقب صحنۀ انتخاباتی/ اما امریکایی ها مایل اند که دکترغنی باید جا خالی کند.تازه ترین اطلاع واصل شده به گزارشنامه افغانستان، از تغییری دراماتیک درنتایج اصلی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان حکایه دارد.

منبع گزارش فوق تیم ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا درکابل است و اعضای ارشد این تیم انتباه داده اند که دکترغنی با کسب بیش از 59 درصد آرا به پیروزی رسیده؛ اما روند شفافیت بخشی و اعلام رسمی مسأله از سوی امریکایی ها به تأخیر افتاده است. 

هرگاه آژانس های خبری سرشناس و معتبر درکابل از نهاد اروپایی در رابطه به اصل جریان سوال کنند، ممکن است پاسخی دریافت کنند یا با سکوت برخاسته از ملاحظات رو به رو شوند.

گزارش قید می کند که ظرف بیشتر از یک هفته اخیر، نگاه منفی مقامات امریکایی و سفارت امریکا در کابل نسبت به ادامه کار دکترغنی صورت جدی به خود گرفته است. احتمال غالب این است که واکنش حکومت امریکا بر ادامه کار دکترغنی در رأس قدرت، به دلیل آشتی ناپذیری رهبران طالبان- پاکستان و یک رشته تلاش های دپلوماتیک در سطح منطقه در رابطه به لزوم از سر گیری مذاکرات صلح امریکا با طالبان ربط دارد؛ از همین رو، تصمیم کاخ سفید بر کنار گذاشتن دکترغنی از اریکه قدرت و گشودن راه برای حصول یک تفاهم پایدار جزم تر شده است. 
 ناظران اتحادیه اروپا می گویند که حدود 4000 شکایت از تخلفات انتخاباتی درج شده اما 70 درصد از مجموع شکایات به موارد تخنیکی ربط دارد. به حواله ناظران اروپایی تنها 25 درصد تقلبات از سوی تیم های پیشتاز ثبت شده است.